Skip links

Om arbejdsudygtighedsforsikring

Forsikringen kan tegnes af firmaer for en eller flere særligt udvalgte medarbejdere, eller den kan tegnes af enkeltpersoner. Forsikringen tegnes primært som en løbende forsikring med årlig fornyelse, men den kan også i særlige tilfælde tegnes som en individuel korttidsforsikring.

Forsikringen er særdeles fordelagtig for firmaer, som midlertidigt har ansat én eller flere personer til at løse en særlig tidsbegrænset arbejdsopgave, eller for selvstændige erhvervsdrivende, som i tilfælde af midlertidig arbejdsudygtighed ønsker at sikre sig en fast ugentlig ydelse i en givet periode. 

  • Ved en arbejdsudygtighedsforsikring ydes der en ugentlig erstatning i en nærmere aftalt periode
  • Dækker ved sygdom- og ulykkestilfælde
  • Dækker både midlertidig og permanent skade
Hent begæring som pdf
Produktinformation
Hent fornyelsesbegæring som pdf

 

Hvis formularen er længe om at indsende begæringen, prøv venligst igen via siden 'Kautionsforsikring'.

This will close in 0 seconds