Skip links

Er din virksomhed dækket mod det værst tænkelige?

I lyset af de mange ubehagelige hændelser, der fandt sted i Europa i 2022, gik vi i sensommeren 2022 i dialog med Lloyd’s of London for at udvikle et nyt enkeltstående produkt til markedet – nemlig en terrorforsikring. Denne vil støtte op om virksomhedens øvrige forsikringer og udfylde det ”hul” som statens terrorforsikring ikke udfylder, eftersom staten kunne dækker terrorhændelser som følge af NBCR-terror (terrorhændelser udført med Nukleare, Biologiske, Kemiske eller Radioaktive våben).

Er du rigtig dækket?

I vores dialog med markedet og kunderne, har vi kunne konstatere, at de terrordækninger, som kunderne allerede har, ikke dækkede tilstrækkeligt. Enten er dækningssummerne for lave eller for høje, så kunden betaler enten for meget for en dækning, der ikke var nødvendig, eller vil ikke være tilstrækkeligt dækket, hvis en terrorhændelse skulle finde sted.

Dette besværliggøres yderligere ved, at terrorforsikringen ofte indgår i en samlet ”all risk”-pulje, hvori alle forsikringerne er samlet og én samlet forsikringssum og præmie fremgår – heriblandt ejendoms- eller bygningsforsikringen. Dette medfører, at det ofte er svært at gennemskue præcis hvilken dækning og forsikringssum, man har, samt hvad prisen er for denne.

Vi har derfor udviklet denne terrorforsikring, som kan tilkøbes ved siden af virksomhedens øvrige forsikringer, så den dækker det sidste hul i forsikringensporteføljen. Vi garanterer endvidere, at vi finder den rette forsikringssum, der passer i netop dit tilfælde samt finder en konkurrencedygtig pris.

 

Hvordan adskiller vores produkt sig fra andre?

dahlbergs terrorprodukt er unikt ved, at det er muligt at vælge både dækning for bygningsskade og driftstabs – men man kan også vælge bygningsskadedækning eller driftstabsdækning alene. Med en driftstabsdækning er du dækket, hvis du mister omsætning grundet en terrorhandling, ligesom forsikringen dækker for ekstraomkostninger såsom øget omkostning til husleje, lønninger samt manglende omsætning som følge af en sådan hændelse. Bygningsskadedækningen forsikrer bygningen samt tilhørende løsøre.

Driftstabsdækningen er blandt andet fordelagtig for de kunder, der ikke ejer bygningen, men blot har lejet sig ind i lokalerne for at drive forretning. Dette kan for eksempel være butikker, restauranter eller hoteller, som vil lide et stort tab, hvis deres virksomhed udsættes for eller berøres af en terrorhændelse.

Derudover er der en række underdækninger, der er indeholdt i forsikringen og forsikringssummen for både bygningsbeskadigelse og driftstab, som vil være til gavn for langt de fleste danske virksomheden. Dette drejer sig om:

1) Forment adgang til sin butik/virksomhed som følge af en manifesteret skade inden for en radius af 1 km.

2) Hvis der er en verificeret trussel (fx af Politiet eller Statsministeriet)

3) Manglende adgang til forsyningsnetværket – fx el, gas og vand

4) Øgede udgifter til PR/kommunikationsudgifter.

Ovenstående underdækninger har specificeret undersummer samt eventuel risiko, og begge disse parametre er til forhandling og kan ændres ved køb af terrorforsikringen.

Sidst skal det nævnes, at der ikke er en øvre sum for, hvor høj forsikringssum man kan få hos os – vi har såkaldt ”ubegrænsede summer”. Så tag endelig kontakt til os, og så skræddersyer vi et produkt, der passer perfekt til din virksomhed.

Hvad koster det?

Præmien for en terrorforsikring hos os afhænger af flere ting – beliggenhed, bygningen/butikken/virksomhedens art og anvendelse, samt hvilke summer og selvrisiko, man ønsker for sine underdækninger. Vores erfaringer viser os, at vores terrorforsikring er yderst konkurrencedygtig – både hvad angår dækning og præmie.

Leave a comment

 

Hvis formularen er længe om at indsende begæringen, prøv venligst igen via siden 'Kautionsforsikring'.

This will close in 0 seconds