Skip links
Hent begæring

Om terrorforsikring

Det er ikke sikkert, at virksomheder eller organisationer er det direkte mål for et angreb, men et angreb nær deres bygninger kan medføre skade på bygninger, hvilket kan medføre omkostninger i forbindelse med flytning og store driftstab, hvorfor det er gavnligt at tegne en terrorforsikring.

  •  Skade på ejendom
  •  Skade på løsøre
  •  Omkostninger til fjernelse af bygningsrester

Forsikringen dækker ved en terror- eller sabotagehandling i op til 1 km fra forsikringsstedet

  • Driftstabsdækning
    – aflede meromkostninger
Produktinformation
One-pager om terrorforsikring

 

Hvis formularen er længe om at indsende begæringen, prøv venligst igen via siden 'Kautionsforsikring'.

This will close in 0 seconds