Skip links

Behovet for terrorforsikring

Vi lever desværre i en tid, hvor der igen er krig på europæisk jord, hvor der sker underlige og utrygge hændelser, og hvor trusselsniveaet er forhøjet.

Ny terrorforsikring gennem Lloyd’s of London

Vi er i dahlberg derfor utrolig glade for, at vi har fået muligheden for at tilbyde et nyt unikt produkt til markedet i form af en ny terrorforsikring til yderst fordelagtige priser. Vi tegner forsikringen gennem Lloyd’s of London, der om nogen er eksperter til at tegne netop denne type forsikring; Lloyd’s er repræsenteret på mange markeder i hele verden, og de har – desværre – praktisk erfaring med området, da de igennem mange år har dækket forsikringstagere mod netop terrorhændelser. Qua denne erfaring er Lloyd’s terrorforsikring igennem mange år blevet rettet og tilpasset, så den passer til markedet, og de trusler, der er derude.

Hvad dækker forsikringen

Terrorforsikringen dækker helt overordnet beskadigelse af ejendom og tilhørende løsøre samt økonomisk tab og omkostninger som følge af, at en virksomhed udsættes for en terrorhandling. Forsikringen indeholder en række unikke dækninger, herunder hvis man nægtes adgang til forsikringsstedet. Dette gælder også hvis man som forsikringstager ikke er ejer af den virksomhed, der rammes af et terrorangreb, men hvis ens virksomhed ligger inden for det af myndighedernes afspærrede område – så vil man med denne forsikring også være dækket. Det samme gælder, hvis der bliver lukket for energiforsyningen, driftstab eller udgifter til PR.

Et supplement til den danske stats terrorforsikringsordning

dahlbergs terrorforsikring er et godt supplement til den danske stats terrorforsikringsordning fra 2019. Denne ordning yder erstatning for skader forårsaget af terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben – såkaldt NBCR-terror. Med en tegning af dahlbergs terrorforsikring, der dækker andet og mere end NBCR-terror, vil man således være dækket mod de fleste terrorhandlinger i Danmark.

Vi håber, at vi med vores nye produkt kan være med til om ikke andet at give en tryghed om, at man er dækket, hvis det værst tænkelige skulle ske.

 

Hvis formularen er længe om at indsende begæringen, prøv venligst igen via siden 'Kautionsforsikring'.

This will close in 0 seconds